Er legemiddelassistert behandling ingen mirakelkur?

I BT 23 Juli forsøker sosialbyråd Silje Hjemdal å svare på Ina Roll Spinnangr og Annette Svaes kritikk av Bergens ekskluderende og nedverdigende behandling av syke rusavhengige ved å påpeke den selvfølgelighet at heroinassistert behandling ikke er noen mirakelkur. Det finnes dessverre ikke noen mirakelkur i rusomsorg. Som land må vi derfor nøye oss med å velge blant de tiltakene som virker bede enn andre. Heroinassistert behandling er et av dem.

I Bergen kjøres landets verste jernnevepolitikk. En poltikk hvor rusavhengige kjeppjages fra steder hvor de har mulighet til å kunne få kontakt med dem som hjelper dem til et bedre liv. En politikk hvor også de som forsøker å hjelpe - i strid med norsk lov - blir jaget vekk. En politikk hvor politiet presser rusavhengige til å godta bøter de ikke skulle hatt. Og ikke minst en politikk hvor politiet går straffeforfølger folk som ikke har gjort noe ulovlig kun fordi de har uttalt seg negativt om dagens politikk.

Resultatet er som forventet dødsfall og overdoser

Den Prøyssiske politikken som kjøres i Bergen er sterkt i strid med hvordan Norge ønsker å bli oppfattet internasjonalt. Norge har formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid - Pompidou-gruppen - i perioden 2015 - 2018. Formannskapet forvaltes av Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg. Da vi overtok formannskapet 19 november i fjor sendte departementet ut en pressemelding. I denne kunne vi lese at:

"Vi vil bruke formannskapet til å løfte debatten om en fremtidsrettet og kunnskapsbasert narkotikapolitikk i det internasjonale narkotikasamarbeidet [...] For Norge er menneskerettighetsperspektivet et retningsgivende utgangspunkt for narkotikapolitikken."

Byrådet i Bergen obviously didn't get the memo.

Når byråden skal skal prøve å pakke inn sin fordrivelsespolitikk prøver hun å selge de jordbærene hun har. Først kommer hun med det snodigste utsagnet mot heroinassistert behandling vi har lest på svært lenge:

"Tvert i mot viser nyere forskning at legemiddelassistert rehabilitering nok gir et bedre liv på mange områder, men kun et fåtall kommer i arbeid, da den enkelte sliter med en rekke sammensatte problemer som ikke løses med legemidler.Tvert i mot viser nyere forskning at legemiddelassistert rehabilitering nok gir et bedre liv på mange områder, men kun et fåtall kommer i arbeid, da den enkelte sliter med en rekke sammensatte problemer som ikke løses med legemidler."

Javelja. Et bedre liv er altså et tvert-i-mot-argument?  Det er selvsagt at ikke alle som er på legemiddelassistert behandling kommer i arbeid. Mange av disse har store problemer både som en følge av langvarig rusbruk og - for noen - som en årsak til at de begynte å ruse seg i første omgang. Å tro at man kan behandle noen av dem når folk er i en livssituasjon hvor det å skaffe seg narkotika utgjør hovedaktiviteten de fleste av døgnets tider er ikke bare i strid med sunn fornuft. Det er også forskningsfornektelse som ikke står et hakk tilbake for de såkalte klimaskeptikerne hennes parti også smykker seg med.

Så forsøker hun å vise at de har en politikk for å hjelpe folk. Det beste hun klarer å komme opp med er:

"Ser en på tjenestene vi har i dag, er det tydelig at dette [rehabilitering] tas på alvor. Det er flere tilbud som arbeider for å hjelpe deltagerne med å finne aktiviteter som gir en meningsfylt fritid. Lavterskeltilbudene og de ideelle organisasjonene er også uhyre viktige."

Tiltakene byråden peker på og i praktisk politikk benytter er med all mulig respekt ikke blant dem som virker. Tvert i mot velger byråden å benytte seg av de tiltak som passer hennes ideologiske agenda best og rusmisbrukerne dårligst.  Aktiviteter "som gir meningsfylt fritid" ser nok bra ut i byrådens handlingsplan, men det har begrenset verdi når rusavhengigheten kommer i veien.

Legemiddelassistert behandling er den eneste behandlingsformen som reduserer narkotikadødelighet. Legemiddelassistert behandling reduserer dødeligheten med 70 prosent. For en sykdom som dreper 2-3 prosent av sine ofre årlig er det fantastiske tall. For Norge som dreper mellom 2 og 300 våre opiatavhengige i overdose hvert år - flest i Europa - skaper det en moralsk forpliktelse.

Ut over å redusere dødelighet er det dokumentert at legemiddelassistert behandling reduserer kriminalitet, reduserer spredning av avhengighetssykdommen og øker andelen som er i jobb.

Kritikere av heroinassistert behandling blander sammen avhengighet med behov. Avhengighet er ikke kun at du behøver noe for å fungere, da ville vi alle vært avhengige av mat og vann. Avhengighet betyr tvangsadferd på tross av negative konsekvenser. Du fortsetter å skaffe deg en rus på tross av at det ødelegger livet ditt. Heroinassistert behandling erstatter avhengighet med et enkelt behov. Behovet for å ta en medisin for å unslippe abstinenser. Og det er ikke et problem så lenge man har en lovlig og trygg tilgang til medisinen sin.

4 kommentarer

Kristian Soltvedt

24.07.2015 kl.13:55

Velskrevet og nøyaktig de argumenter som bør få politikere som Sosialbyråd Hjemdal i Bergen til å forstå at man famler i blinde ruspolitisk her på bjerget. Aftenstiernes blogg er blitt fast lesestoff og ser frem til nye innlegg. Har selv en kronikk om samme tema og byråd som BT publiserer en av de kommende dager.

Ina Roll Spinnangr

24.07.2015 kl.21:41

Tusen takk for et fantastisk støtteinnlegg!

Jørgen

29.07.2015 kl.00:26

Språk: Jo, vi er avhengige av vann, mat og luft. Det at en ting avhenger av en annen, er det man kunne oversatt til engelsk to depend. Det språklige problemet er at ordet rusavhengighet på norsk er en dårlig konstruksjon/oversettelse. En rusavhengig i rett forstand vil avhenge av rus for å fungere, mens slik vi bruker det handler det mer om en ofte særdeles sterk vane. Vi kunne trengt et ord på norsk for det som beskrives av engelsk addiction. Ordet behov har motstykke på engelsk, need.

(We need water, we depend on it, therefore are we water dependant, whilst not water addicted)

Aftenstierne

01.08.2015 kl.14:40

Korrekt Jørgen. Skillet er dependence vs addiction. Vi har ikke noe ord på norsk som håndterer det skillet. Litt som vi ikke klarer å skille mellom Leadership og Management. Behov var det beste jeg klarte å komme opp med.

Skriv en ny kommentar

Aftenstierne

Aftenstierne

51, Oslo

Blogg om samfunnsforhold og ymist anna

Kategorier

Arkiv

hits