Do it again

Forskning.no forsøker å redde stumpene etter å ha bistått NTNUs historieforfalsking i en serie tendensiøse artikler. Uten å bli helt revet med i Ecstacypopulærkulturen var det en og samme sang som nynnet i bakgrunnen 

 Forskning.no har økt lengden på artiklene sine gjennom serien, men innholdet har ikke blitt forbedret. Der innholdet mangler velger man å rope høyt samt være gjentakende og språklig retorisk på en måte Martin Kolberg kan lære av.

Metodikken er den samme som tidligere; det slås fast med høyt patos at ting er svart/hvitt og voldsomt kritikkverdig tidlig i teksten, når man da skal backe dette opp med fakta lengre ned (i en tekst som er så lang at journalisten håper de fleste har sluttet å lese på det tidspunktet) blir ting plutselig veldig tvetydig og wishy washy. Det er av Forskning.no begått mange presseetiske overtramp i denne serien. Det mest gjennomgående er imidlertid forholdet til Vær Varsom Plakaten punkt 4.4 "Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet." Her beveger ikke Forskning.no seg på kanten av stuypet, men befinner seg helt nederst i Grand Canyon.

 Et typisk eksempel på retorikken:

"Det viser seg at ingen egentlig hadde kontroll på den første statsfinansierte MDMA-studien. Ikke Forskningsrådet som til tross for flere advarsler likevel ga 3,5 millioner kroner til studien. Ikke Institutt for nevromedisin ved NTNU som var ansvarlig for kvaliteten og fullføringen av prosjektet. Ikke prosjektlederne. Ikke Psykologisk institutt der studentene som skulle jobbe med datainnsamlingen, var rekruttert fra. Og ikke Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), der slike studier skal meldes inn og godkjennes."

Nuvel. Utenfor settingen "politiske kamptaler" har denne typen retorikk lite for seg. Men journalisten kunne vel til en viss grad tilgis 1. mai talen sin om hun hadde hatt grunnlag i sitt eget materiale for å si at det manglet kontroll. Det har hun altså ikke. 

Som prosjektleder Are Holen selv aller nådigst får lov til å si langt nede i artikkelen "Jeg ser ikke at problemet i denne saken er manglende kontroll. Den siden av saken er blåst for mye opp."

Ikke så rart, for det eneste Forskning.no påviser er at studiet burde hatt en godkjenning (som ikke ville påvirket prosjektet, som kun var en formalitet og som med sikkerhet ville blitt gitt) fra Regional Etisk Komite (REK). Den nye helsepersonellloven var akkurat trått i kraft da studien ble gjennomført. Siden studien ikke involverte pasienter i Norge (det var en videogjennomgang av amerikanske pasienter) var det uklart om det overhode var nødvendig med en slik godkjenning. NTNUs prosjektleder kontaktet derfor REK og fikk beskjed om at det ikke var nødvendig. Som det ofte er med regelverksutvikling øker forståelsen gjennom praksis. Derfor uttaler sekretariatsleder Hilde Eikemo i REK at "Denne studien skulle vært søkt inn hos oss, slik jeg forstår det nå." Men, og det er poenget; ikke slik hun forsto det da. 

Videre avslører Forskning.no at man ikke gikk gjennom ledelsen på Psykologisk da man rekrutterte studenter til å delta i studien men i stedet lyste dette ut i studentmassen for å få søknader. Gratis tips til Forskning.no; her har dere grunnlag for å avsløre hver eneste studie med bruk av forskningsassistenter siden universitetet ble grunnlagt. Dette er ikke dokumentasjon på manglende kontroll fra noen, men rett og slett på at man har fulgt alminnelig praksis.

For å vise manglende kontroll tar også Forskning.no igjen opp at det ble gjort " en mindre metaanalyse på LSD og alkoholisme. Den ble publisert i Journal of Psychopharmacology og er altså resultatet av Forskningsrådets bevilgning på 3,5 millioner kroner." At dette skiftet av noe fokus skal underbygge totalt manglende kontroll blir litt svakt når vitenskapsdirektøren i Forskningsrådet svarer at "endringen ble forelagt fagkomiteen, som anbefalte at prosjektet skulle videreføres"

Resten av artikkelen er i hovedsak kommentarer til sitater fra en jente, Silje Sørbø, som var student tilknyttet prosjektet. Hun innleder med å presisere at "hun ikke ønsker å kritisere noen." Sammen med tre medstudenter satt Sørbø vinteren 2010 og kodet forsvarsmekanismer fra pasientopptakene på fritiden. Det var en betalt deltidsjobb som strakk seg over et halvt år. Sørbø uttrykker at hun er glad for at studentene satt i grupper og kunne snakke om det pasientene de kodet fortalte om. Hun forteller videre at hun kunne tenkt seg en debrief etter prosjektet som ikke ble noe av. Ifølge forskerne var det altså slik at flere av studentene flyttet ut av byen etter avsluttede studier og at det derfor ble praktisk vanskelig å samle til en debrief.

 

Altså For å understøtte den dramatiske overskriften "Ecstasy-studie uten kontroll" med tilhørende kampretorikk anfører altså Forskning.no:

1. Det foreligger ikke godkjennelse fra REK - en godkjennelse som det var uklart om var nødvendig, og som ikke ville påvirket prosjektet eller kontrollaktivitetene tilknyttet prosjektet på noen måte.

2. Studentene som skulle delta var i tråd med vanlig praksis rekruttert gjennom utlysning og ikke utplukking fra fakultetet sitt

3. Studiet gjennomgikk et fokusskifte,som ble godkjent av Forskningsrådets fagkomite

4. En debrief som ikke ble lovet og ikke var beskrevet i utlysningsteksten ble heller ikke gjennomført.

 

Hva var det Robyn sang igjen? 

 

Do it again.

4 kommentarer

Kampen for hampen

25.06.2015 kl.12:04

Ekke du litt gammal til å reffe-rere røyksopp over chemical brothers via låtnavn "do it again"

Aftenstierne

25.06.2015 kl.12:33

Haha. Ja jeg er vel det. Hva var det Victor Hugo sa?

"Førti er ungdommens alderdom, femti er alderdommens ungdom."

A

Niko

25.06.2015 kl.18:16

The chemical brothers fortjener litt kjærlighet :)

Aftenstierne

25.06.2015 kl.20:27

Kjærlighet? Da er vi over på den forrige posten om MDMA. Lite kjærlighet å spore fra Forskning.no ;)

Skriv en ny kommentar

Aftenstierne

Aftenstierne

51, Oslo

Blogg om samfunnsforhold og ymist anna

Kategorier

Arkiv

hits