Intet nytt under solen

Jeg har tidligere skrevet et par ord om kampanjejournalistikken til Forskning.no. Det er det flere som har gjort. Dagbladets Aksel Sterri har en nokså knusende gjennomgang av dekningen i sin artikkel Mislykket attentat på LSD forskere.  Sterri oppsummerer sakens kjerne ganske godt når han skriver:

"Men ser vi nærmere på bevisene som ligger til grunn for anklagene som er rettet mot Johansen og Krebs, er det snarere journalistene, Bruusgaard og NTNU som har grunn til å skamme seg. Angrepet på forskerparet likner på et mislykket attentat, som belyser større forskningspolitiske problemstillinger enn denne saken alene."

Sterri peker deretter på de virkelige alvorlige tingene som har kommet frem i saken - verst av dem alle at lederen for forskningsetisk komité både tar til orde for politisk forhåndssensur av forskning, men ikke minst at han allerede på forhånd konkluderer i en sak han senere skal ha ansvaret for å saksbehandle. Begge deler burde for dekningen være mye større saker enn saken om Krebs/Johansen isolert.

Sterris innlegg falt redaktøren i Forskning.no tungt for brystet. Hun gjorde det derfor klart på Twitter at mye av det Sterri og en eller annen blogg  (med blogg antar jeg hun mente denne) skrev ikke stemte:

Heldigvis for oss alle gjorde hun det også klart at det skulle komme et svar.

 

Svaret skulle altså både vise at det var "my feil" her og i Sterris kommentar samt dokumenter det de hadde skrevet. Øyensynlig fordi Dagbladet ville ha innlegget tryket også på papir tok det et par dager før det bebudede svaret kom. Og det var jo massivt. Massivt underveldende. Siden det åpenbart både var vanskelig å dokumentere påstandene og det heller ikke var mulig å ta Sterri i faktafeil velger redaktøren å gjøre to ting.

1) Gjenta påstandene fra Forskning.no i forkortet form. Denne forkortingen medfører at påstandene kommer tydeligere frem. Der man i de opprinnelige artikkelen brukte "Kari Jaquesson metoden" med å liksom bare stille spørmål konkluderes det nå med bred penn. Et talende eksempel er dette: I den opprinnelige artikkelen skriver de at det "kan virke som tilknytningen til Harvard var heller tynn". I Dagbladet-kronikken har dette nå blitt til at "Det veide tungt at prosjektet skulle ha faglig samarbeid med Harvard University i USA. Dette samarbeidet skjedde ikke." Det har altså nå ikke vært noe samarbeid med Harvard overhodet. Noe som jo stiller det at Forskning.no selv navngir John Halpern som den samarbeidet skjedde med og til og med siterer ham i en av sine artikler i et snodig lys. Om hun ikke har gjort det før i dekningen (noe hun nok har) bikker redaktøren i alle fall over i det klart injurierende her. Det er umulig å se for seg at denne saken ikke skal få et rettslig etterspill for forskning.no.

2) Angripe Sterri på det eneste han ikke kan føre sannhetsbevis for; hans subjektive vurdering av at Krebs/Johansens forskningsfelt skal ha hatt en innvirkning på dekningen. Det er klokt av redaktører å forsøke å holde fokus på det fremfor de etterprøvbare deler av saken. Ingen kan si at den tidligere forkvinnen i kvinnefronten har en politisk agenda når hun selv sier at hun ikke har det. 

Det hun derimot ikke klarer er å gå i rette med Sterris fakta. Som hun med brask og bram karakteriserte som "lite solide":Etter å ha blitt pushet litt på Twitter fra flere hold innser øyensynlig selv redaktøren at det hun har skrevet ikke egentlig peker på noe som helst som faktisk var galt i det Sterri skriver.Etter noen timer med redigering kom da et lengre innlegg på trykk hos Forskning.no selv. Det har dessverre også kun form av å gjenta det Forskning.no allerede har skrevet. Det er heller ikke fra den lange teksten mulig å forstå hva redaktøren mener Sterri har skrevet som er feil (bortsett fra at hun bedyrer at hun ikke har en politisk agenda). Det nærmeste hun kommer er å anklage ham for å ha "slukt med hud og hår påstandene i tilsvaret og på en anonym blogg, det er ikke god kildekritikk". Påstandene i tilsvaret kan ikke jeg ta ansvar for. Når det gjelder "påstandene" på denne anonyme bloggen deler de seg i to a)etterprøvbare referanser til offentlig tilgjengelige kilder hvor jeg har lenket. For disse er det revnende likegyldig om leser kenner min identitet da primærkilden ligger der; b) mine subjektive vurderinger av disse åpne kilder. Her kan leseren fint danne seg sine egne synspunkter. Det jeg som anonym ikke kan gjøre er å bruke min journalistiske troverdighet (for jeg har ingen) til å si "jeg har kilder på at slik og sånn - trust me". Det gjør jeg heller ikke. Det finnes slik sett ingen "påstander" på denne bloggen. Kun "fakta" og "synspunkter".

Når vi så går inn i rettferdiggjøringen Nina Kristiansen forsøker seg på fortsetter hun det Forskning.no har gjort i hele denne saken. Drar kildene så langt at hennes konklusjon ikke står.

La oss ta en rask gjennomgang. Kristiansen skriver at "forskning.no har pekt på følgende kritikkverdige forhold": 

"En tidligere forsker ved NTNU, Pål-Ørjan Johansen, har i helsedebatter og intervjuer i mediene uberettiget brukt sin gamle tittel, i 2,5 år etter at han sluttet der. Hans ektefelle, Teri Krebs, har i en kortere periode gjort det samme."

Dette er korrekt og kan også ha vært klønete i deres samfunnsdebattantrolle. Det har imidlertid ingenting med deres forskning å gjøre, er i tråd med langvarig praksis hos NTNU hvor forskere omtaler seg med tilknytning også etter at de har gått ut der hvor de snakker om forskning de gjorde ved NTNU, og i dette konkrete tilfellet understøttet av NTNU selv som har omtalt dem som forskere over en lengre periode. Det som har forandret seg her synes ikke å være noe annet enn at prodekan Bjørn Gustaffson ved det medisinske fakultet har rykket opp til å fungere som dekan. Han har åpenbart et annet syn på praksis enn sine forgjengere.

"Ekteparet fikk 3,5 millioner i forskningsmidler av Norges forskningsråd i 2008, for å undersøke om ecstacystoffet MDMA kan hjelpe personer med posttraumatisk stresslidelse. Det veide tungt at prosjektet skulle ha faglig samarbeid med Harvard University i USA. Dette samarbeidet skjedde ikke."

Her slås det altså fast at samarbeidet ikke skjedde. I den opprinnelige artikkelen var problemet at deres "kontaktperson på Harvard, professor John Halpern" hadde "nære bånd til MAPS" (MAPS var organisasjonen som gjorde primærstudien og som eide underlagsmaterialet) og at "  verken Halpern eller andre Harvard-forskere har vært medforfattere på noen av Krebs og Johansens publikasjoner." Det er et ganske langt stykke fra å påpeke at samarbeidet ikke har båret frukter til å slå fast at det aldri har funnet sted.Ennå mer spesielt blir det når Halpern faktisk har svart Forskning.no i en epost hvor han skriver "Obviously, these visiting fellows did not complete that project". Man trenger ikke doktorgrad i tekstanalyse for å lese ut fra denne mailen at  han anerkjenner de to som "these visiting fellows" (samarbeidet har funnet sted) som har hatt et konkret prosjekt ("that project") som dessverre ikke ble fullført "did not complete". Basert på materialet Forskning.no selv har lagt frem fremstår redaktørens bastante konklusjon som fri diktning.

"Studien de fikk penger til, ble aldri publisert, til tross for sterk anbefaling om å gjøre det fra deres prosjektleder. "

Igjen trekker Forskning.no kildene sine in absurdum. Det prosjektlederen faktisk sier er "Jeg mente det ville være av interesse å publisere, men motivasjonen hos forskerne var ikke til stede." (Forklaringen på dette fra forskerne er som det har vært dokumentert flere ganger at AV-kvaliteten på materialet ikke var godt nok.). Forskning.no gjør det de kan for å presse ut en uttalelse og presser på om det ikke var forskningsetisk ille å ikke publisere. Det eneste sitatet de får om prosjektløederens syn på det er "[J]eg har ikke lyst til å uttale meg om det. Jeg kunne jo ikke tvinge dem. Dessuten er det ikke lett å få publisert resultater som ikke viser noen effekt." Ordene "sterk anbefaling" har ikke grunnlag i det faktiske materiale saken bygger på.

"Forskningsrådet fikk meget sterke advarsler om prosjektet fra NTNU før og underveis, prosjektlederen skrev til Forskningsrådet i : ?I dette tilfellet opplever jeg at mine samarbeidspartnere har ført meg bak lyset og vist manglende vilje til å fremskaffe den dokumentasjonen jeg mener jeg trenger for å vite at prosjektet gjennomføres på et lovlig vis.?

Det er ikke korrekt at "NTNU" advarte kraftig.Det Forskning.no har avdekket er at Krebs/Johansen lå i konflikt med sin tidligere prosjektleder tidlig i studiefasen. Det ble da gjort et bytte av prosjektleder. Den nye prosjektlederen har ikke advart mot prosjektet, men har tvert i mot ført det i havn på vanlig måte. I forbindelse med konflikten har da Forskningsrådet valgt å videreføre prosjektet selv om de har vært klar over at den forrige prosjektlederen lagde noe støy. Jeg holder meg kun til åpne kilder så jeg kan ikke si noe om hvorfor. Men det er ikke umulig å tenke seg at Forskningsrådet satt på bakgrunnsinformasjon om brevskriverens beveggrunner. Forskningsrådet synes også å ha tatt innvendingene noenlunde med ro. Avdelingsdirektør Hilde Jerkø beskriver det greit i sin epost i selve saken "Prosjektet har vært underlagt faglig vurdering og saksbehandling i henhold til praksis. Det ble gjennomført et prosjektlederskifte for dette prosjektet omtrent ett år etter oppstart. I den forbindelse ble prosjektet evaluert på nytt av fagkomiteen og besluttet videreført med ny prosjektleder og med noen krav knyttet til videreføringen. Vi mener med bakgrunn i dette at saken har vært håndtert tilfredsstillende."

Slik fortsetter det. Det er ingen nye påstander i utlegningen. Det er ingen påvisning av faktiske feil i kritikken. Det er kun gjentagelse av allerede tilbakeviste påstander.

Bedre lykke neste gang.

4 kommentarer

H. T

11.06.2015 kl.13:01

I starten var det lett å få inntrykk av at forskning.no prøvde å blåse bagateller ut av proporsjoner, nå som denne bloggen har belyst de sidene av saken som var litt vanskelig å bli klok på, så er det skremmende hvor skamløst og arrogant Nina Kristiansen og staben hennes har opptrådt så langt.

Takk for de rause bidragene du har kommet med hittil, tror det vil være en del flere enn meg som kommer til å følge spent med på denne bloggen fremover.

Skuffet forskning.no-leser

11.06.2015 kl.18:08

Takk for relevante betraktninger, nok en gang.

Måtte noen i forskning.no ta til fornuft snart...

Jan i Skogen

11.06.2015 kl.22:08

Denne saken belyser et langt større samfunnsproblem: ansvarsfraskrivelser, kjepphestklamring og snedig juging for å bevare sin markedsverdi og posisjon i arbeidslivet. Fasaden er viktigere enn fakta, og man må for all del ikke gi etter, innrømme feil eller i det hele tatt prøve å se en sak fra mer enn èn side. Å innrømme feil er å stille seg klar for hugg og erstatningssøksmål i vårt kyniske konkurransesamfunn, derfor blir også spontan ærlighet sett på som naivt og ganske dumt. Jovisst kan man legge seg flat, men for de privilegerte betyr det å innta fluktstolen i noen dager mens mediestormen raser ut.

Redaktører følger i varierende grad sin egen Vær Varsom-plakat. Leserne bør også forvente en Vær Ærlig-plakat, spesielt i et tidsskrift som forskning.no!

Spinnangr

23.06.2015 kl.12:01

Kjempebra blogg, du skriver meget godt og tar opp gode poenger. Hurra for deg!

Skriv en ny kommentar

Aftenstierne

Aftenstierne

51, Oslo

Blogg om samfunnsforhold og ymist anna

Kategorier

Arkiv

hits