NTNUs historieforfalsking

Jeg skrev i går om Forskning.nos merkverdige kampanjejournalistikk. Et av de vesentlige poengene synes å være at forskerne ha jukset ved å påberope seg en tilknytning til NTNU som ikke har vært der. Jeg påpekte da at det jo er noe snodig siden NTNU selv jo har fremhevet forskerne som NTNU-forskere i pressemeldinger og annet.

NTNU arbeider nå hardt for å distansere seg fra forskerne. I Universitetsavisa sier Dekan Bjørn Gustafsson tydelig at:

"- Teri Krebs har aldri vært ansatt som forsker på NTNU, sier fungerende dekan Bjørn Gustafsson ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

- Er man ikke forsker om man driver med forskning i en stipendiatstilling?

- Nei. Da er du i utdanning for å bli forsker, sier Gustafsson."

NTNU forsøker også å trekke en linje i sanden i 2011 og si at de ikke står bak noe Johansen har drevet med etter dette. Gustafsson sier det slik:

"- Det de driver med er ikke noe NTNU står bak. Johansen har ikke vært tilknyttet DMF siden 2011."

NTNUs problem er selvsagt at deres egne arkiver viser at de frem til Gustafsson syntes de ble for kontroversielle og lenge etter 2011 har trykket dem begge til sitt bryst. I sine pressemeldinger har de begge to konsekvent blitt omtalt som forskere og deres funn har blitt sendt ut i verden som "Forskning ved NTNU".

Det forsøker NTNU nå å gjøre noe med gjennom å forfalske sitt eget arkiv. NTNUs problem er bare at Internett husker.

På NTNUs nettside ligger det ute pressemeldinger hvor arbeidet til forskerne trekkes frem. I disse pressemeldingene presiseres hvilket forhold Krebs/Johansen har til NTNU.

I pressemelding fra 19. august 2013 står det nå med min understreking (aksessert 4. juni 2015 09:03):

"PhD Teri Krebs and clinical psychologist Pål-Ørjan Johansen, former employee at the Department of Neuroscience, used data from a US national health survey to see what association there was, if any, between psychedelic drug use and mental health problems."

Slik så imidlertid ikke teksten ut før NTNU bestemte seg for å si offentlig at Krebs/Johansen benyttet seg av NTNU-navnet uten at NTNU var enige i det. Om vi går på nett og trekker frem den samme pressemeldingen på den samme nettsiden slik den så ut 31.1.2015 står det en annen tekst:

"Researcher Teri Krebs and clinical psychologist Pål-Ørjan Johansen, from the Norwegian University of Science and Technology's (NTNU) Department of Neuroscience, used data from a US national health survey to see what association there was, if any, between psychedelic drug use and mental health problems."

NTNU har altså i løpet av de siste par dagene retroaktivt fjernet Johansens tilknytning til NTNU. Historieforfalskning er jo spesielt i seg selv. Når sakens kjerne er om de har brukt NTNU-navnet i forståelse med NTNU eller ikke er dette en skandale. 

Det er gjennomgående.

I den norske versjonen av pressemeldingen er teksten nå (aksessert 4. juni 2015 09:15):

"Stipendiat Teri Krebs ved Institutt for nevromedisin og klinisk psykolog Pål-Ørjan Johansen, tidligere ansatt ved samme institutt, har analysert data fra en amerikansk, nasjonal undersøkelse om rusmidler og helse."

Den samme pressemeldingen slik den lød for noen dager siden (10.02.2015) har imidlertid denne teksten:

"Stipendiat Teri Krebs og klinisk psykolog Pål-Ørjan Johansen, begge ved Institutt for nevromedisin, NTNU, har analysert data fra en amerikansk, nasjonal undersøkelse om rusmidler og helse." 

I den opprinnelige pressemeldingen er det lagt ved lenke til tidligere arbeid og både Krebs (ikke overraskende) og Johansen oppgis det kontaktinformasjon på som inkluderer en fungerende ntnu.no adresse:

"Kontakt:

Pål-Ørjan Johansen: pal.johansen@ntnu.no, tlf: 922 93 108

Teri S Krebs: krebs@ntnu.no 934 89 848

 Les om tidligere forskning av forfatterne om temaet "LSD behandler alkoholisme": www.ntnu.edu/news/2012-news/lsd"

I den versjon som nå ligger på nett er både lenken til tidligere forskning og alle spor av at det fra NTNUs side i 2013 ble oppgitt kontaktinformasjon på begge som forbeholdsløst fremstilte dem (også Johansen) som NTNU-forskere sporløst forsvunnet.

Fortsatt står det i pressemeldingen fra 2012 at Johansen er "currently affiliated" med NTNU selv om de nå i det offentlige rom hevder å ikke ha hatt noe med ham å gjøre siden 2011. Det rakk de åpenbart ikke endre i går. Når de gjør det er internettets hukommelse kjekk å ha.

 

14 kommentarer

David

04.06.2015 kl.13:43

I alle dager..

Dette bør det bli en stor sak av.

Jeg er en av dem som faktisk lot meg lure av de første oppslagene om Krebs & Johansen på forskning.no, og hadde det ikke vært for det gode arbeidet med deres tilsvar og disse artiklene dine kunne jeg raskt ha gått videre i den tro at forskerne hadde opptrådt uredelig.

Det som er utrolig trist er at slike saker som dette henger ved selv om det blir avslørt feilaktige påstander senere. Hvor mange her i landet har nå kun fått med seg "kontrovers rundt LSD-forskere" uten å ha fått med seg opprydningen i etterkant?

Derfor håper jeg inderlig at dette blir slått opp stort med rettsak og bred dekning i alle medier.

Lykke til:)

Xriz

04.06.2015 kl.19:18

Godt jobba, det er artig å se hvordan NTNU jobber febrilsk med å distansere seg fra denne forskningen og gjør tabbe etter tabbe, Synd for forskerne som må bruke tid og krefter på å forsvare seg mot grunnløse anklager osv, håper forskning.no får så øra flagrer i pfu og må dementere alt de har påstått. og en takk til deg for en god jobb med å opplyse oss om hva som skjer osv.

Eirik

04.06.2015 kl.20:19

Håper den idioten ved NTNU som har gjort det her blir sparket. Hvis du skal drive med historieforfalskning så gjør det i hvert fall godt nok til at du ikke blir avslørt av en 5 minutters tur på internet archive. Maken til dumhet.

Eirik

04.06.2015 kl.21:10

Jeg mener, skal jeg bli lurt, så skal det bli gjort skikkelig! Synd at de legger igjen brødsmuler for oss å plukke opp. Må nesten begynne i et separat tankemønster som ødelegger årevis med indoktrinering.

Jan i Skogen

04.06.2015 kl.21:42

Nei nei, så klønete dokumentforfalskning! Flaut for den det gjelder. Nå råder tydeligvis panikken i korridorene! Det neste blir vel å sladde alle bilder hvor disse to spedalske dukker opp sammen med seriøse forskere, slik at ingen av de Rene og Ubesudlede blir trukket med ned i rushelvetetetet... "Never pet a burning dog", -i hvert fall ikke hvis du selv har satt fyr på den!

"Psychedelic drugs cause paranoia, confusion, and total loss of reality in politicians who have never taken them." T. Leary.

Venter spent på de neste faser: fornektelse og ignorering. For nå hersker visst bare forvirringen!

Skuffet forskning.no-leser

04.06.2015 kl.21:57

Takk igjen!

Knut Bugge

04.06.2015 kl.23:29

For av en jobb du har gjort - takk for 2 grundige og flotte artikler!

Christian Fossen

05.06.2015 kl.10:48

Som kommunikasjonssjef ved NTNU, ønsker jeg å gjøre oppmerksom på følgende: Vi oppdaterer kontinuerlig alle våre informasjonskanaler hvis vi blir oppmerksomme på feil. I ettertid ser vi at vi bør markere oppdateringene, noe vi kommer til å gjøre fremover.

01.06.15 ble det presisert at Pål-Ørjan Johansen ikke var ansatt ved Inst. for nevromedisin da pressemeldingen ble sendt ut slik det feilaktig sto i den opprinnelige teksten (endring i andre avsnitt).

20.5.2015 ble kontaktinfo til Krebs og Johansen fjernet (ntnu-epost og tlf.nr.) fordi de ikke lenger er ansatt ved NTNU. To lenker (www.ntnu.edu/news/2012-news/lsd og gemini.no/2012/03/torrlagt-med-lsd/) ble fjernet nederst i artikkelen. "

Magnus

05.06.2015 kl.11:28

Kjære Christian Fossen,

Sjelden har en forklaring jallet så hult.

For det første er det snakk om et arkivdokument som skal fortelle hva NTNU gikk ut med offentlig på dette tidspunktet, ikke noen wiki-side dere kan flikke på etter eget forgodtbefinnende. Dette vet du selvsagt, å påstå noe annet er å erklære seg selv inkompetent.

For det andre er det åpenbart at etter de siste dagers skriverier at det mest interessante i disse pressemeldingene, og årsaken til at de vil oppsøkes og leses i disse dager, ikke er pressemeldingens innhold om resultatene, men nettopp hvordan NTNU omtalte disse to den gang. Altså ikke hvordan NTNU i dag synes de burde ha gjort det, men hvordan de faktisk gjorde det. Og det er akkurat dette dere endret, uten å merke endringen på noe vis. Beleilig nok støtter det opp om NTNUs nye linje om å støte fra seg disse to og påstå at det er dem som har skrytt på seg tilknytning, når NTNU i virkeligheten altså har vært ivrige på å høste glans av oppsiktsvekkende forskningsresultater (som ingen forøvrig har trukket i tvil).

Om ikke bloggeren her hadde gravet fram dette, ville denne forfalskende dokumentasjonen klart støtte NTNUs versjon av denne historien, og still Pål Ørjan Johansen i et svært ugunstig lys. Han vil framstå som en løgner. Det kan ødelegge liv og karriere, selv om han altså har vist seg å ha sitt på det tørre her.

Med paniske forsøk på å slå hånden av disse forskerne, historieforfalskning og deretter ytterst tynne bortforklaringer uten beklagelse, har NTNU skadet sitt omdømme langt mer enn om de hadde hatt ryggrad til å si stå for sine handlinger og la forskere få delta i den offentlige debatten som alle andre.

Siden dere tydeligvis har visse problemer med å hanskes med situasjonen, la meg hjelpe til:

1) Få klarthet i hvem som ba om å få pressemeldingene endret. Her kreves oppvask og offentligheten trenger å få vite hvordan dette gikk til. Om det var noen høyt på strå, må de trolig gå. Men det er langt bedre om dere gjør det selv, med en gang, enn at dere forsetter med bortforklaringer og blir drevet fra skanse til skanse. Dere har blitt tatt på fersken, enhver kommunikasjonsperson vet at det dere må gjøre nå er å legge seg flat.

2) Beklag overfor forskere! Dette er to mennesker, uten store ressurser, som tidligere har fått ros av NTNU for sitt arbeide og oppmerksomheten de har fått, som med ett opplever et få sitt universitet, lederen av den etiske komite og en redaksjon på nakken, samtidig ? helt uten at noen har påpekt noen feil i forskningen deres! Det må ha vært en enorm påkjenning, og NTNUs forsøk på å framstå «respektabel» har gjort at det ellers velrennomerte universitetet oppfattes som tarvelig, feigt og uærlig.

3) Husk å holde hodet kaldt neste gang. Ikke slå hånden av folk selv om de har kontroversielle meninger dere ikke deler. Ikke juks med arkivet. Ikke få panikk selv om en journalist fra forskning.no ringer ? det er ikke sikkert hun har hele historien eller er uten egen agenda. Folk, og i særdeleshet de mer vitenskapelig anlagte, setter pris på en kjølig vurdering basert på fakta og prinsipper, ikke frykt og politikk.

Foreløpig har NTNU gjort alt feil i håndteringen av denne saken, men det er ikke for seint å redde stumpene.

Lykke til.

leser

05.06.2015 kl.18:17

En datert pressemelding dokumenterer hva som ble kommunisert til pressen på det aktuelle tidspunkt. Ved NTNU har noen i beste fall oppdatert teksten som om den skulle vært en nylig publisert nyhetsartikkel i en nettavis.

Hadde en student ved et uhell behandlet sine data på samme måte, ville det vært å anse som juks.

Hadde en vitenskapelig ansatt endret sine data i en tidligere publisert artikkel i tråd med senere faglige antakelser, ville hun mistet all troverdighet. Den riktige måten ville vært å skrive en ny artikkel. Ikke engang en nyinnsatt fotnote i den gamle artikkelen om endringene ville hjulpet. Er artikkelen publisert på nett, kan man heller legge inn en lenke til den nye artikkelen.

Men når NTNUs administrasjon reviderer tidligere publiserte pressemeldinger som dokumenterer en dagsaktuell sak som vedrører nettopp disse pressemeldingene, i stedet for å sende ut en korrigerende pressemelding, da er det visst en litt annen sak.

Det kan tenkes at noen i NTNUs administrasjon bare har handlet litt ugjennomtenkt. Dette trenger ikke å være en konspirasjon. Denne saken kan være en tung belastning for den som da har dummet seg ut. Men da må man heller bare si unnskyld, dette skulle vi gjort annerledes.

Jeg opplever at Fossens innlegg inneholder et moment av dette, til tross for at det også ser ut til å forekomme en uenighet om pressemeldingers status som tidsdokumenter.

Tidligere NTNU stipendiat

06.06.2015 kl.12:42

Denne saken er ganske skremmende med tanke på både endring av gamle pressemeldinger (dette er arkivverdig materiale som ikke kan endres) og det som oppleves som et angrep på den akademiske friheten. Den akademiske friheten står utrolig sterkt og er lovfestet og den må ikke tukles med - da blir vi på linje med land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med. "Akademisk frihet innebærer at forskere skal kunne formidle idéer eller fakta, også slike som er ubehagelige for myndighetene eller politiske grupperinger, uten å bli utsatt for noen form for sanksjoner i form av undertrykkelse, tap av arbeid eller fengsling." Det er også verdt å merke seg at 1.4.2015 har Teri Krebs et innlegg på forskning.no hvor hun mener at mennesker må ha rett til å bruke LSD, basert på sin forskningsbakgrunn og en ny artikkel i Lancet Psychatry. Uavhengig av hva man tenker om Krebs og Johansen sin forskning og resultater, så er det utrolig viktig at de kan mene dette helt uten konsekvenser. Verden har bare gått fremover fordi noen har turt å utfordre vedtatte sannheter.

Casper DiNapoli

12.06.2015 kl.11:05

Tusen takk for avsløringen :)

NTNU hadde vel sluppet unna med det hvis det ikke var for deg.

Nina

17.06.2015 kl.09:51

Takk for avsløringen. Hvordan skal man nå forholde seg til forskning.no som kilde?

Onesome

29.06.2015 kl.01:11

Noterer meg at "ekspertisens" egne sitter ved spakene.

Skriv en ny kommentar

Aftenstierne

Aftenstierne

51, Oslo

Blogg om samfunnsforhold og ymist anna

Kategorier

Arkiv

hits